Добре дошли на нашия уебсайт!

Обиколка на фабриката

Производство на тръби

002 Molten iron preparation 02

Препарат за разтопено желязо

003 Molten iron preparation 03

Препарат за разтопено желязо

004 Centrifugal casting

Центробежно леене

005 Centrifugal casting 02

Центробежно леене

007 Cutting

Рязане

008 Internal wall griding

Решетка на вътрешни стени

009 Shot blasting

Изстрел

010 Pressure holding test

Тест за задържане на налягане

011 Coating

Покритие

012 Coating 02

Покритие

013 Packaging

Опаковка

014 Warehousing

Складиране

Монтажна продукция

001 Molds

Форми

002 Core making

Основна изработка

003 Metal casting

Метално леене

004 Casting

изливане

005 Shake out

Разклатете

006 Shot blasting fittings

Фитинги за изстрел

007 Griding

изливане

008  Coating fittings

Фитинги за покритие

009  Fittings Warehouse

Склад за фитинги